(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, 3 tehtävää, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.11.2019
Sosiaaliohjaajan työ koostuu lapsiperheiden ensiarvioinnista ja palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinneista, perheen kotona tai muussa perheen arkiympäristössä tehtävästä perhetyöstä ja sosiaaliohjauksesta sekä perheen omatyöntekijänä toimimisesta. Vedät erilaisia ryhmiä luontevasti asiakasta kunnioittaen sekä teet tiivistä yhteistyötä muiden perhettä tukevien työntekijöiden ja ammattilaisverkostojen kanssa. Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista. Palvelussuhteen aloitus sopimuksen mukaan. Tarjolla on kolme eripituista sijaisuutta: kaksi sijaisuutta tammikuu 2020 - toukokuu 2020 ja yksi sijaisuus tammikuu 2020 - toukokuu 2021. Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö Työaika: 38h 45min / viikko Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Arvostamme monialaista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa (erityisesti ruotsi), ajokorttia sekä kokemusta vauva- ja lapsiperheiden sekä nuorten kanssa tehtävästä työstä. Perhesosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja monialaista työskentelyä. Kehitämme perhesosiaalityötä yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Perhesosiaalityo Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot