(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on perustettu uusia sosiaaliohjaajan vakansseja vahvistamaan aikuissosiaalityötä.

Etelän aikuissosiaalityön yli 30-vuotiaiden tiimeissä on avoinna kaksi vakinaista sosiaaliohjaajan virkaa 1.4.2020 lähtien.

Etelän aikuissosiaalityön tiimiin 1 kuuluu neljä sosiaalityöntekijää, seitsemän sosiaaliohjaajaa, yhdyskuntatyöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimiin 2 kuuluu viisi sosiaalityöntekijää, seitsemän sosiaaliohjaajaa, kaksi etsivää lähityötä tekevää sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä.

Toimipiste sijaitsee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Terveys- ja hyvinvointikeskuksessa tarjotaan työikäisille laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on avoinna klo 7-20, mikä mahdollistaa asiakkaan palvelutarpeeseen vastaamisen tarvittaessa myös klo 16 jälkeen.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja työskentelee yli 30-vuotiaiden asiakkaiden parissa sekä itsenäisesti että parityönä sosiaalityöntekijän tai toisen sosiaaliohjaajan kanssa. Sosiaaliohjaaja tekee asiakkailleen palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Työhön sisältyy jalkautuvaa työtä muun muassa kotikäynteinä sekä työskentelyä monialaisissa verkostoissa. Sosiaaliohjaaja vastaa välitystiliasiakkaiden asioiden hoidosta sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta ja suunnitelmasta. Lisäksi sosiaaliohjaaja tekee täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö-, tiimi- ja vuorovaikutustaitoja niin asiakastyössä kuin tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä ja verkostotyössä. Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, paineensietokykyä, joustavuutta sekä kiinnostusta aikuissosiaalityön kehittämiseen.

Luemme eduksi aiemman työkokemuksen aikuissosiaalityöstä, Helsingin palvelujärjestelmän hyvän tuntemuksen sekä asiakastietojärjestelmien ATJWebin ja ATJNetin hyvän hallinnan.

Tarjoamme liukuvan työajan ja mahdollisuuden etätyöhön, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten asiointilipun, lounasedun ja liikuntapalveluita. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta, sekä mahdollisuuden hakea työsuhdeasuntoa. Tiimeille on järjestetty työnohjausta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-105-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Anne Peltola Johtava sosiaalityöntekijä 050 3473178

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi