(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme 2 sosiaaliohjaajaa Laakson sairaalaan alkaen 1.1.2020. Kyseessä on kaksi vakinaista tehtävää.

Laakson sairaala on yksi Helsingin sairaaloista. Sairaalan moniammatillisen tiimin sosiaalialan asiantuntijoina toimivat terveyssosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Helsingin sairaalan sosiaaliohjaajalla on tärkeä rooli sosiaalihuoltolain mukaisesti potilaan ja heidän omaistensa neuvonnassa, ohjauksessa ja tukemisessa palvelujen käytössä sekä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on potilaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen vahvistamalla heidän elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sairaalan sosiaaliohjaukseen sisältyy paljon palveluneuvonnan ja ohjauksen tehtäviä. Työnkuva pitää sisällään potilaiden ja heidän omaistensa ohjaamista, sosiaaliturvan kartoittamista sekä potilaiden tilanteiden selvittelyä ja järjestelyä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Työhön sisältyy myös verkostotyöskentelyä.

Helsingin sairaaloissa on toteutettu tehtävärakennemuutos, jossa sosiaaliohjaajien ammattikunta on tuotu jakamaan sairaaloissa tehtävää sosiaalialan työtä yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtävän hoitaminen tarjoaa mahdollisuuden toimia mukana toimintamallin luomisessa ja sosiaalialan työn asiakasprosessien kehittämisessä.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja).
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme: Työtehtävän hoito edellyttää kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta edellytämme kykyä soveltaa annettuja ohjeita, hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa palvelukentän ja prosessien toimintaa.

Luemme eduksi: Kokemuksen terveydenhuollossa tehtävästä sosiaaliohjauksesta, gerontologisen ja sosiaaligerontologisen osaamisen, Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen rakenteen ja hoitoketjujen hahmottamisen sekä palveluyksiköiden tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Arviointipäällikkö Riina Lilja, riina.lilja@hel.fi Vs. johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Hornborg, sirpa.hornborg@hel.fi