(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.5.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme 2 sosiaaliohjaajaa Malmin sairaalaan alkaen 1.7.2019 tai sopimuksen mukaan. Kyseessä on kaksi vakituista tehtävää.

Malmin sairaala on yksi Helsingin sairaaloista. Helsingin sairaalan sosiaaliohjaajalla on tärkeä rooli sosiaalihuoltolain mukaisesti potilaan ja heidän omaistensa neuvonnassa, ohjauksessa ja tukemisessa palvelujen käytössä sekä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on potilaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen vahvistamalla heidän elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sairaalan sosiaaliohjaukseen sisältyy paljon palveluneuvonnan ja ohjauksen tehtäviä. Työnkuva pitää sisällään potilaiden ja heidän omaistensa ohjaamista, sosiaaliturvan kartoittamista sekä potilaiden tilanteiden selvittelyä ja järjestelyä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Työhön sisältyy myös verkostotyöskentelyä.

Helsingin sairaaloissa on toteutettu tehtävärakennemuutos, jossa sosiaaliohjaajien ammattikunta on tuotu jakamaan sairaaloissa tehtävää sosiaalialan työtä yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtävän hoitaminen tarjoaa mahdollisuuden toimia mukana uuden toimintamallin luomisessa ja sosiaalialan työn asiakasprosessien kehittämisessä.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.


Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
Luemme eduksi


Työtehtävän hoito edellyttää kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta edellytämme kykyä soveltaa annettujaa ohjeita, hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa palvelukentän ja prosessien toimintaa.