(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2019

Sosiaaliohjaaja, 2 tehtävää

Työavain 1-52-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 23.04.2019 kello 15:45
Espoon ja Kauniaisten työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) , Komentajankatu 5 C 02600 Espoo
Konsernihallinto, Elinkeino ja kaupunkikehitys/Työllisyyspalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Espoon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön työllisyyden palvelualueella on avoinna kaksi vakituista sosiaaliohjaajan virkaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävät sijoittuvat Espoon ja Kauniaisten työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYPiin). Etsimme monialaiseen joukkoomme aikaansaavaa aikuissosiaalityön ammattilaista. Olet innostunut ja sinulla on motivoinnin taito. Työotteesi on tavoitteellinen ja osaat työskennellä verkostoissa sekä haluat tarjota osaamisesi myös erilaisten kumppaneiden käyttöön. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi ovat hyvät ja ilmaisusi on sujuvaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kelan yhteistä palvelua tarjoava yksikkö. Palvelemme asiakkaita, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat moniammatillista tukea työllistymisen esteiden selvittelyssä. Palvelua tarjotaan Espoon ja Kauniaisten asukkaille. Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisiä työllistymis-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja työllistymisen tueksi. Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalityön asiantuntijana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakasprosesseissa. Sosiaaliohjausta tehdään työllistymisen edistämiseksi ja sosiaaliohjaajan tehtävänä on tarjota toiminnallisia palveluja sekä tukea ja ohjausta asiakkaille. Työtä tehdään yksilö- ja moniammatillisena työnä. Verkostotyön taidoista on hyötyä, sillä sosiaaliohjaaja toimii asiakkaan verkostojen koordinoijana. Työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, te-asiantuntijoita, kuntoutuspsykologi ja kelan kuntoutuksen asiantuntija. Lisäksi samoissa tiloissa toimii kaupungin työllisyyspalvelujen muuta henkilöstöä. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä työskentelemään osaavan ja mukavan työyhteisön kanssa viihtyisissä tiloissa. Tarjoamme sinulle näköalapaikan muuttuvaan työllisyyden edistämiseen. Sinulla on käytettävissäsi Espoon kaupungin henkilöstöetuudet. Haastattelut järjestetään tiistaina 30.4., perjantaina 3.5. sekä maanantaina 6.5.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, muutos- ja kehittämismyönteisyyttä ja kykyä niin itsenäiseen kuin tiimi- ja verkostotyöhön sekä positiivista asennetta.

Arvostamme kokemusta moniammatillisesta työstä, halua oppia uutta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2525,89 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vko


Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Se edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Konsernihallintoon kuuluvat konserniesikunta, konsernipalvelut ja sisäinen tarkastus. Tarjoamme työntekijöillemme monia etuja työskennellessäsi Espoossa. Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, joka on hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Palveluesimies Katja Heiniö
040 505 4939
etunimi.sukunimi@espoo.fi