Sosiaalialan lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Laurea on kansainvälisesti verkottunut metropolialuetta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka toimintatavassa opiskelijat ovat uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Laurea yhdistää oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistääkseen alueen palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioiden tuottamista ja yrittäjyyttä. Laurealla on monipuolinen kumppanuusrakenne ja selkeät toimintaa tukevat painoalat. 

Laurea on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€, ja joka työllistää tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on lähes 8000.

Sosiaalialan lehtori Laurea-ammattikorkeakouluun

Haemme Laurea-ammattikorkeakouluun Tikkurilan kampukselle sosiaalialan lehtoria kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 1.8.2020. Työstä valtaosa muodostuu sosionomien verkkotutkinnon opettamisesta ja sen kehittämisestä. 

Lehtorin työhön kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät sosionomikoulutuksessa sekä Laurean aluekehitys- ja TKI-toimintaan sekä liiketoimintaan kuuluvia tehtäviä. 

Tehtävä edellyttää erityisesti 

 • Pedagogista pätevyyttä ja kokemusta opetustehtävistä  

 • Kykyä kehittää sosiaalialan verkkopedagogiikkaa ja -ohjausta 

 • Sosiaalialan työkokemusta   

 • Kiinnostusta osallistua tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.  

Digitaalisten opetus-, ohjaus- ja työtapojen hallinta on olennainen osa työtehtävää. Opiskelijoiden ohjaaminen ja tutorointi muodostaa merkittävän osan lehtorin työstä. Arvostamme ammatillista kasvua tukevaa ohjausosaamista sekä palveluyrittäjyyden tuntemusta. 

Ensisijainen toimipiste on Tikkurilan kampus mutta suurin osa opetuksesta ja ohjauksesta on paikkaan sitomatonta. 

Työsuhteen ehdot ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Lehtorin kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 ja Laurean johtosäännön mukaista. 

Käytämme rekrytoinnin myöhemmissä vaiheissa myös videohaastattelua. 

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Mikael Uusi-Mäkelä puh. 050 465 8106 ja tutkintovastaava Mirva Alapoikela 046 856 7555 

Haethan tehtävää 31.5.2020 klo 23.59 mennessä. 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1361085
 • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
 • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuaika päättyy: 31.5.2020
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Yhteyshenkilö: Mikael Uusi-Mäkelä (mikael.uusi-makela (a) laurea.fi)
 • Sijainti: Vantaa, Uusimaa