Sosiaali- ja terveysalan opettaja
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2021

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?
www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPETTAJAA

vakituiseen virkaan 1.8.2021 alkaen.

Opettajan työnkuvaan kuuluu sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen verkossa sekä muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön.

Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.

Työssä menestyminen edellyttää kykyä hallita laajasti sosiaali- ja terveysalan perus- ja ammattitutkintojen tutkinnon perusteiden mukaiset oppisisällöt. Arvostamme kykyjä ja taitoja hyödyntää opetuksessa monipuolisesti erilaisia oppimisalustoja erityisesti verkossa. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Arvostamme aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta ja laaja-alaista työkokemusta opetettavalta alalta, erityisesti kokemusta kasvatus- ja ohjausalan opetustyöstä sekä työkokemusta kasvatusalalta.

Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa ja kehitysmyönteisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 a §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi terveystieteen tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon viran yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Tiimipäällikkö Vesa Väänänen, p. 044 550 6579, vesa.vaananen@samiedu.fi sekä toimialajohtaja Timo Welsby, p. 044 550 6511, timo.welsby@samiedu.fi

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 7.3.2021 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1425658
  • Tehtäväalue: Julkishallinto ja järjestöt, Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 7.3.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Yhteyshenkilö: Ilpo Niemelä (ilpo.niemela (a) adecco.fi)
  • Puhelin: 040 185 1999
  • Sijainti: Savonlinna