Sonkajärven seurakunnan kirkkoherra
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 30.10.2020

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI
on julistanut haettavaksi avoinna olevan Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran.
Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut Suomen ev.lut. kirkon pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-todistus). Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Kirkkoherran kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvoston on ilmoittanut, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran hakijalta edellytetään
• kirkollisen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen osaaminen,
• jumalanpalveluselämän osaaminen,
• vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä
• kokemus seurakuntien välisen yhteistyön kehittämisestä sekä muutosjohtamisesta.

Hakuaika päättyy 30.11.2020 klo 15.

Haastattelu järjestetään 14.1.2021. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.

Virkaa haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirja liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antaa vt. kirkkoherra Anne Pulkka puh. 0440711235, sähköposti anne.pulkka(at)evl.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604, sähköposti janne.h.bovellan(at)evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot