Sommarjobbare till fastighetsväsendet

Karleby kyrkliga samfällighet, fastighetväsendet