(Poistunut julkaisusta)

Sommarjobb på dagis, olika daghem, 20 uppgifter
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Sommarjobb för ungdomar 16-18 år!

Varierande arbetsuppgifter inom småbarnspedagogik på svenska under juni månad. Du jobbar i barngruppen med barn i ålder 1-6 år tillsammans med personal inom småbarnspedagogik. En mera definierat arbetsbeskrivning görs tillsammans med ledare inom småbarnspedagogik på daghemmet.

Arbetsuppgifterna varier beroende på daghemmets verksamhet och barnens ålder.

Anställningstid: 1.6-30.6.2020

Arbetsplats: Olika svenskspråkiga daghem i Esbo.

Läs mer om våra olika daghem här: https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik

Arbetstid : 6h/dag (30 h/vecka)

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Sommararbete för 16-18 åringar. Intresse för att arbeta med barn under skolålder.

Ingen tidigare erfarenhet krävs men intresse för att bekanta sig småbarnspedagogisk verksammhet (dagus) som arebtsplats.

Utmärkta muntliga och goda skriftliga kunskaper i svenska.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Svenska bildningstjänster/småbarnspedagogik

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.