(Poistunut julkaisusta)

Sommararbetare (16-17 år) / begravningsplatser
Esbo kyrkliga samfällighet, enheten för fastighetstjänster

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2020

Esbo kyrkliga samfällighet söker tjugo 16-17-åriga ungdomar som sommararbetare för Kapellets, Klockarmalmens och Kyrkans begravningsplats. Sommararbetarna anställs i arbetsavtalsförhållanden på en månad.

Till sommararbetarnas arbetsuppgifter hör allmän skötsel av begravningsplatserna och gravarna, bl.a. att rensa ogräs, kratta, sköta rabatter och klippa gräsmattor.

Sökandena ska ha fyllt 16 år då arbetet inleds. Av sökandena förväntar vi oss en energisk attityd, flit och förmåga att utföra fysiskt utearbete.

Lönesättningen bestäms enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Timlönen är 8,31 euro och veckoarbetstiden är 38,75 h. Arbetet börjar i juni-juli 2020. Sysslorna är förenade med prövotid.

Tilläggsinformation ges av begravningsväsendets arbetsledare Sirpa Lehtinen, tfn 09 8050 2356, vardagar kl. 13-14.

Ansökningstiden löper ut 21.2.2020 kl. 12. På basis av ansökningarna och eventuell lottning kallas en del av sökandena till intervju.