(Poistunut julkaisusta)

Soittokunnan toiminnanohjaajan virka
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, seurakuntatyön erityispalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana soittokunnan toiminnanohjaajan virka, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Seurakunnilla on neljä puhallinorkesteria (Primo, Spirito, Virtuoso ja Viventi). Musiikkikoulussa on n. 65 oppilasta ja 11 opettajaa (v.2020). Toiminnanohjaaja esiintyy aktiivisesti muiden yksikön kirkkomuusikoiden kanssa eri tilaisuuksissa (esim. Oulu Gospel, piispantarkastus, kelttimessu, yliopiston jouluhartaudet). Toiminnanohjaa myös rekrytoi soittokunnasta ja musiikkikoulusta esiintyjiä seurakuntien tapahtumiin (Christmas carols, Tuomasmessu ym.). Tehtävässä korostuu yhteistyö seurakuntien kanssa.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Vastata, ohjata ja koordinoida seurakuntien orkestereiden sekä musiikkikoulun toimintaa.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Tarjota lapsille ja nuorille hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti kehittävä harrastus musiikin parissa
- Leirien, esiintymisten, esiintymismatkojen ja konserttien suunnittelu ja organisointi yhteistyössä kapellimestareiden kanssa
- Aktiivinen yhteistyö paikallisseurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa
- Soittajatiedostojen ylläpito, opettajien rekrytointi ja palkanmaksun seuranta
- Toiminnasta tiedottaminen
- Soitinvaraston ja nuotiston hoitaminen
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Osallistuminen muusikkona seurakuntien tilaisuuksiin
- Toiminnanohjaajan tehtävien lisäksi tehtäviin kuuluu soitonopetus musiikkikoulussa
- Kyky toimia moniammatillisissa verkostoissa
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Kelpoisuusehdot
Musiikkipedagogi tai musiikin ammattitutkinto (AMK)

Huomioitavaa
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Palvelussuhteen ajankohta 1.1.2021. Koeaika 6 kk.

Hakuaika päättyy 16.10.2020 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.  Viran täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.