Socialhandledare, familjearbete
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.7.2021

Beskrivning av jobbet

Vi söker en socialhandledare för skolstödjande familjearbete från och med den 1.9.2021.

Den centrala uppgiften för socialhandledaren är att främja ungas skolgång genom stödjande familjearbete. Deltagande i skolomgivningen för att bedöma och stöda den ungas skolförmåga. Arbetet som görs i skolomgivningen, utförs genom nära dagligt samarbete med specialläraren (OTE-lärare).

Tillsammans med föräldrarna söker socialhandledaren lösningar hur man kan stöda den ungas skolgång samt sätt att hantera familjens vardag. Socialhandeldaren har daglig kontakt med de unga. Vid behov kan handledaren arbeta med ett arbetspar från familjearbetet. Familjearbetet är en tillfällig service.

Helsingfors stad erbjuder dig ett brett utbud av utbildningsmöjligheter och anställningsförmåner så som arbetshälsovård och tjänstebostad.

Behörighetsvillkor:

Behörighetsvillkoren är en yrkeshögskoleexamen som lämpar sig för socialarbetssektorn (socionom) i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §).

Uppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Språkkravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga färdigheter i finska.

Innan anställningsbeslutet fattas måste den sökande lämna in en bedömning från företagshälsovården gällande den sökandes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till arbetet. Anställningen kräver vaccinationsskydd enligt 48 § lagen om smittsamma sjukdomar.

Uppgiften förutsätter att ett brottsregisterutdrag uppvisas (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Dessutom förväntar vi oss:

Erfarenhet av arbete med unga och familjer. Förmåga till mångprofessionellt arbete tillsammans med OTE-lärare i skolmiljö. Arbetet kräver ett självständigt arbetssätt, ett närmandesätt som respekterar och värderar klienterna, god interaktions- och samarbetsförmåga samt förmåga att reflektera över det egna arbetet. Arbetet kräver flexibel arbetstidsplanering efter kundernas behov.

Som merit räknas:

Ett utvecklings- samt resursfokuserat arbetssätt. Förmåga att arbeta inkluderande och transparent med klienten. Goda dokumentationsförmågor i realtid som stöder klientens engagemang. Använding av Effica-klientdatasystem samt beredskap att lära sig det nya Apotti-klientdatasystemet. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är meriterande.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Lea Bueno, ledande handledare tel. 050 517 1103, lea.bueno@hel.fi (under tiden 9-23.7.21) Piia Purontakanen, ledande handledare tel. 040 334 0654. piia.purontakanen@hel.fi (under tiden 9-29.7.21)

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot