Socialarbetare
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.9.2020

Beskrivning av jobbet

Vi söker en initiativtagande socialarbetare med intresse för klientarbete till en fast tjänst i vår samarbetsvilliga, ivriga och tvåspråkiga arbetsgrupp. Arbetet börjar 1.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Till socialarbetarens arbetsuppgifter hör socialarbete med svenskspråkiga barn och ungdomar med utvecklingsstörning, handikapp eller autism. Arbetet innebär kartläggning och utvärdering av servicebehov, att göra klientplaner och organisera tjänster enligt behov, samt handledning och rådgivning.

Socialarbetaren arbetar ofta tillsammans med klienten, anhöriga och olika samarbetspartners. Klienterna mötes både på kontoret och genom att göra hembesök. Arbetet passar dig, som gillar ett mångprofessionellt och varierande arbete.

Arbetet är mobilt och därför har vi en passande arbetsutrustning, som en bärbar dator och smarttelefon. Det är även möjligt att jobba på distans enligt överenskommelse. Vi uppmuntrar till att delta på skolningar och till att utveckla det egna arbetet. Vi har att erbjuda stödet av en yrkeskunnig och aktiv arbetsgrupp, samt en mångsidig arbetsuppgift och möjligheten att utveckla vår service.

Hela stadens svenskspråkiga tjänster för socialarbete med handikappade är centraliserade i Berghälls familjecenter (socialarbete för handikapp tjänsterna och vården av utvecklingsstörda, stödet för närståendevård och färdtjänsterna). I verksamhetsstället arbetar fyra socialarbetare inom handikapp tjänsterna och vården för utvecklingsstörda, av vilka två arbetar med svenskspråkiga klienter, fyra socialhandledare inom stödet för närståendevård, av vilka en arbetar med svenskspråkiga klienter, en ledande socialarbetare och två byråsekreterare.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §).

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.

I brist på sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande- och ämnesstudierna, samt har genomgått praktiken som tillhör.

Den som väljs till tjänsten skall förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i tjänsten.

Vi förutsätter även:

Intresse för mångprofessionellt arbete och förmågan till ett mobilt arbete. Vi önskar även att du har en ivrigt och utvecklingsriktat arbetssätt.

Vi räknar som en merit:

God kommunikations- och samarbetsförmåga, samt förmågan att arbeta självständigt.

Fyll i förstahand i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi. En skriftlig ansökan kan du skicka till Helsingfors stads registratorskontor, social- och hälsovårdssektorn, PL 10, 0099 Helsingfors stad. Skriv följande beteckning på kuvertet SOTE-01-444-20. Adressen är Norra esplanaden 11-13. Ansökningsdokumenten är offentliga och returneras inte.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Paula Rantonen, ledande socialarbetare, paula.rantonen@hel.fi, p. 09 310 62907 Maria Ek-Kirves, socialarbetare, maria.ek-kirves@hel.fi, p. 09 310 44808

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot