Socialarbetare
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Beskrivning av jobbet

Inom öppenvårdens socialarbete får du göra ett meningsfullt arbete. Du har möjligheten att arbeta självständigt, men enligt behov också med ett arbetspar. Vi stöder ditt arbete med hjälp av regelbunden teamhandledning och konsultation av din närmaste förman. Till ditt förfogande finns även sektorns juridiska stöd.

Arbetet passar dig, som njuter av ett långsiktigt arbete tillsammans med klienterna. Du har ett genuint intresse för att hitta lösningar till klienternas situationer tillsammans med klienten och diverse nätverk.

Du fungerar som ansvarig socialarbetare gällande ärenden av de barn vi har som klienter. Arbetet baserar sig på klientplanen. Arbetsuppgifterna innebär att planera öppenvårdens stödåtgärder, samt att förverkliga och utvärdera åtgärderna tillsammans med klienten. Du ansvarar även för att förbereda och förverkliga brådskande placeringar, samt av att förbereda omhändertaganden och omplaceringar.

Barnskyddets öppenvård i Berghäll består av tre team med sammanlagt 19 socialarbetare och 3 ledande socialarbetare. Mängden klienter är varierande och för tillfället har vi i medeltal 35 klienter per socialarbetare.

Nu söker vi en socialarbetare till det tvåspråkiga teamet, som i första hand erbjuder service åt svenskspråkiga familjer Helsingfors.

Öppenvården i Berghäll är en del av Kallio-Berghäll familjecentret, men placerad i en skild byggnad i G-vingen, där socialarbetarna arbetar i två personers rum.

De mångsidiga arbetsuppgifterna ger bra förutsättningar till att utvecklas som en professionell inom barnskyddet. Vi erbjuder dig mångsidiga skolningsmöjligheter och arbetsförmåner. Du kan även få arbetsresesedlar och ansöka om en tjänstebostad.

Våra flexibla arbetstider ger dig en möjlighet att anpassa din fritid och ditt familjeliv med arbetet.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §).

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.
I brist på sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande- och ämnesstudierna, samt har genomgått praktiken som tillhör.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt straffregisterlagen (504/2002)

Den som väljs till tjänsten skall förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i tjänsten.

Vi räknar som en merit:

Erfarenhet av arbetet inom barnskyddet

Fyll i förstahand i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi. En skriftlig ansökan kan du skicka till Helsingfors stads registratorskontor, social- och hälsovårdssektorn, PL 10, 0099 Helsingfors stad. Skriv följande beteckning på kuvertet SOTE-01-231-20. Adressen är Norra esplanaden 11-13. Ansökningsdokumenten är offentliga och returneras inte.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Bettina Von Kraemer Ledande socialarbetare 09 310 62341 bettina.von.kraemer@hel.fi (anträffbar fr.o.m 19.5)

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot