(Poistunut julkaisusta)

Skolpsykolog
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Skolpsykolog

Työavain 3-612-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 23.04.2019 kello 15:45
Svenska bildningstjänster , Kamrersvägen 3 b 02770 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Enheten Svenska bildningstjänster
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö

Tehtävän kuvaus: Skolpsykologen har en framträdande roll då det gäller att utreda elevers svårigheter i undervisning och planera stödåtgärder. Uppgifterna är anknutna till både gemensam och individuell elevvård. Skolpsykologen arbetar med elever i olika svenskspråkiga skolor. Kom med i vårt team med 5 kuratorer och 4 psykologer!


Kelpoisuusvaatimus: Legitimerad psykolog.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt goda samarbetsfärdigheter.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38,15 h/veckaLisätietoja tehtävästä
Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson
050 363 2937

Ledande skolpsykolog Joakim jäntti
050 468 3410