(Poistunut julkaisusta)

Skolpsykolog, Svenska bildningstjänster
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.7.2020

Kom med i vårt mångsprofessionella team med 5 psykologer och 5 kuratorer!

Svenska bildningstjänser söker nu en skolpsykologvikarie.

Som skolpsykolog har du en framträdande roll då det gäller att utreda elevers svårigheter i undervisning och planera stödåtgärder, Uppgifterna är anknutna till både gemensam och individuell elevvård. Som skolpsykolog arbetar du med elever i några svenskspråkiga förskolor och skolor.

Du har möjlighet till individuell arbetshandledning och planenlig kompetensutveckling.

Arbetsplats: Svenska bildningstjänster

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka. Möjlighet också till deltidsarbete

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: Legitimerad psykolog

Vi förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och samarbetsförmåga.

Vi värdesätter flexibilitet.

Svenska bildningstjänster utvecklar och utvärderar den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, ungdomsverksamheten, Esbo Arbis och kulturverksamheten i Esbo. Vi erbjuder våra arbetstagare intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter i en mångprofessionell och positiv arbetsgemenskap.