(Poistunut julkaisusta)

Skolgångsbiträde och eftisledare Karamalmens skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.6.2020

Vi söker dig, skolgångsbiträde och eftisledare, till Karamalmens skola!

Du fungerar på förmiddagen som skolgångsbiträde i skolan. På eftermiddagen jobbar du som ledare inom eftermiddagsverksamheten.

Karamalmens skola ligger intill det vackra ekskogsområdet i byn Konungsböle och Karaängen. Skolan hette tidigare Kilo-Gröndal folkskola. Då grundskolan infördes fick skolan namnet Karamalmens skola. Skolan började sin verksamhet år 1954. Skolan renoverades åren 2010-2011.

Skolans övergripande målsättning är att ge eleverna goda baskunskaper och att öka deras självförtroende. En ständig dialog med föräldrarna är viktig. Vi strävar efter att eleverna och familjerna känner att vår skola är en trygg plats och en god samarbetspartner.

I skolan har vi årskurser 1-6 och elevantalet är 208. Förskoleverksamheten finns i skolbyggnaden.

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Karamalmens skola, Karaängsvägen 4, 02610 Esbo

Arbetstid: 38h 45min / vecka. Arbetstid ca 8-16 / 9-17

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: Yrkesexamen för skolgångsbiträde eller annan lämplig skilt definierad utbildning.

Vi förutsätter att du har en god sammarbetsförmåga och har en förmåga att stöda eleverna mångsidigt.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.