Skolgångsbiträde och eftermiddagsledare, Vindängens skola

Esbo stad