Skolgångsbiträde och eftermiddagsledare, Vindängens skola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.6.2021

Skolgångsbiträde under skoldagen (och eftermiddagsledare under eftermiddagen)

Arbetsplats: Vindängens skola, Vindgränden 8a, 02100 Esbo

Arbetstid: varierar mellan kl 8.15-17. Arbetstiden är 38 h 15 min/vecka.

Behörighetskrav: Yrkesexamen för skolgångsbiträde eller en annan lämplig skilt definierad utbildning.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter: En sund elevsyn och samarbetsförmåga.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6§2 mom. i straffregisterlagen.

Vindängens skola är en skola med 197 elever. Vi vill väcka, i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfullt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av sammanhang, d.v.s. upplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi har ett välfungerande samarbete med våra grannar i Vindängenhuset.

Arbetsförhållandet inleds 6.8.2021

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot