Sjukskötare/hälsovårdare, Munksnäs hälsostation

Helsingin Kaupunki