Sjukhuspräst

Helsingfors kyrkliga samfällighet, gemensamt församlingsarbete