(Poistunut julkaisusta)

Site Manager
Värväämö

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2020

We are currently looking for a Site Manager for our client in Umeå, Sweden. The start would be as soon as possible and the estimated project duration is 09.10.2020 months.

Our client is an internationally leading pioneer in design, delivery and installation of steel structures. 

As a Site Manager, your main tasks include but are not limited to:

 • Supervision and coordination of steel frame, wall panel and hollow core slab installation works 
 • Day-to-day supervision on construction site
 • Ensuring that the work carried out on site is according to the health and safety regulations as well as other legal requirements
 • Ensuring that the work carried out is in accordance with the budget and schedule set for the project 
 • Maintenance of quality control procedures
 • Reporting of the progress on the construction site
 • Liaison with the sub-contractors and client 
 • Rotational work 

What do we expect from you?

 • Relevant degree/educational background, i.e degree in civil engineering
 • At least 3 years experience of similar tasks
 • Steel construction installation management experience is required, experience of concrete construction considered as an advantage
 • Good leadership skills
 • Good IT skills 
 • Good project control and technical skills

Language skills: 

 • Fluent in Swedish and English
 • Finnish language skills considered as a benefit

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

The post will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense is an operator for experts and workforce in the field of industry. We employ about 1 000 people a year. Enersense was founded in 2005 and our experience already covers a total of 39 countries, 62 different nationalities and 562 different job functions. Our mission is to connect skilled professionals to challenging jobs in our customer companies in Finland and worldwide. Our customers focus on many different industries, such as energy, construction and manufacturing.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

------------------------------------------------

Vi söker för närvarande en Site Manager för vår kund i Umeå, Sverige. Starten skulle vara så snart som möjligt och beräknade längden för projektet är fram till 09.10.2020 med möjlighet att fortsätta med kunden efter projektet i Sverige eller annanstans i Skandinavien.

Vår kund är en internationellt ledande pionjär inom design, leverans och installation av stålkonstruktioner.

Som Site Manager har du bland annat följande huvuduppgifter:

 • Övervakning och samordning av stålram, väggpanel och montering av håldäcksplattor
 • Daglig övervakning på byggplatsen
 • Övervakning att arbetet som utförs är gjort enligt hälso- och säkerhetsregleringarna samt andra lagliga krav
 • Övervakning att det utförda arbetet stämmer med budgeten och schemat som är bestämt för projektet
 • Underhållning av kvalitetskontroll-procedurerna
 • Rapportering angående utvecklingen på byggplatsen
 • Uppehålla kontakten med underleverantörer och kund
 • Rotation arbete

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Relevant examen / utbildningsbakgrund, t.ex. examen som civilingenjör 
 • Minst 3 års erfarenhet av liknande uppgifter 
 • Erfarenhet av  att hantera stålkonstruktioner 
 • Bra ledarskapsförmåga 
 • Bra IT-kunskaper
 • Bra projektkontroll och tekniska kunskaper

Språkkunskaper:

 • Flytande i svenska och engelska 
 • Språkkunskaper i finska är en fördel

Genom att skapa en profil på vår hemsida och gå med i vårt kandidat nätverk, kan du mycket väl vara våran nästa match.

Tjänsten kommer att tillsättas så snart en lämplig sökande har hittats.