(Poistunut julkaisusta)

Sisäinen tarkastaja
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Oulun yliopisto hakee

Sisäistä tarkastajaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on auttaa ja tukea yliopiston hallitusta ja rehtoria organisaation toiminnan, prosessien ja riskienhallinnan arvioinnissa. Tehtävä on uusi ja sijoittuu osaksi yliopiston laatu- ja kehittämistyötä katsoen vahvasti eteenpäin uusien toimintatapojen löytämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Sisäinen tarkastaja sijoittuu suoraan rehtorin alaisuuteen ja raportoi työstään yliopiston hallitukselle ja rehtorille.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja keskustella sujuvasti korkeakouluympäristössä niin tutkimuksen, koulutuksen kuin yhteistyösuhteiden ja hallinnon toimijoiden kanssa. Kehityskohteiden esiin tuominen edellyttää sekä rohkeutta että taitoa viestiä rakentavasti niin kirjallisesti kuin suullisesti, suomeksi ja englanniksi. Oma-aloitteinen ja kehittävä työote ja oman ajankäytön hallinta auttavat tehtävän menestyksekästä hoitamista. Luonteenpiirteistä proaktiivisuus, sosiaalisuus, vastuullisuus ja järjestelmällisyys auttavat sisäistä tarkastajaa toimimaan vaativassa roolissa osana laajaa yhteisöä.

Edellytämme tehtävään valittavalta ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä strategiseen kehittämiseen sekä hallinnollisiin ja taloudellisiin asioihin. Arvostamme kokemusta sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja sisäisen tarkastuksen ammattitutkintoa tai valmiutta sen suorittamiseen. Etsimämme henkilö on tavoitteellinen ja innostuu haasteista sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän henkilöstön vaativuustasolle 11-12. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan tai elokuusta alkaen ja tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus, ansioluettelo ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen, tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 26.5.2019.

Lisätietoja: vs. kehitysjohtaja Johanna Bluemink, sähköposti johanna.bluemink(at)oulu.fi, p. 0294483923 ja talousjohtaja Pekka Riuttanen sähköposti pekka.riuttanen(at)oulu.fi, p. 0294482948.