(Poistunut julkaisusta)

Simon seurakunnan kirkkoherran virka
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2019

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Simon seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Simon seurakunta on ilmoittanut viran erityisistä tarpeista seuraavaa:

Kirkkoherra
• sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien pohjalta
• hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten ja työyhteisön kanssa
• kokemus työyhteisön johtamisessa
• talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti talouden ja toimintaympäristön muutoksissa

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake). Varsinainen hakemus kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus. Nimikirjaote liitetään kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.

Hakuaika päättyy 25.11.2019 klo 15.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat vs. kirkkoherra Pauli Kivioja p. 040 358 0390,
pauli.kivioja@evl.fi sekä pappisasessori Kari Tiirola, p. 044 7698233,
kari.tiirola@evl.fi.