(Poistunut julkaisusta)

Silta-asiantuntija / Brospecialist
Liikennevirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2018

Tehtävän kuvaus

Oletko sillanrakentaja? Haluatko tehdä työtä, jolla on yhteiskunnallista merkitystä? Haluatko näköalapaikalle ja jättää oman puumerkkisi suomalaiseen sillanrakentamiseen? Tule mukaan rakentamaan suomalaista liikennejärjestelmää. Haemme joukkoomme Silta-asiantuntijaa, ylitarkastajan vakinaiseen virkaan. Toimipaikka sijaitsee ensisijaisesti Helsingissä, Tampereella tai Lappeenrannassa mutta myös muut toimipaikkakuntamme ovat mahdollisia. Tarvitsemme sinua teräsrakenteiden suunnittelun vahva ammattilainen, jolla on hyvää kokemusta siltojen rakentamisesta. Tässä tehtävässä vastaat teräksisten siltojen ja taitorakenteiden rakentamis- ja korjausohjeista, teräsrakenteiden tarkastustoiminnan ja laadunvalvonnan kehittämisestä sekä materiaalien hyväksynnöistä. Osallistut suunnittelun, rakentamisen ja korjaamisen ohjaukseen sekä teräksisten taitorakenteiden kansalliseen ja kansainväliseen edunvalvontaan sekä radan päällysrakenteen teräsosien valmistuksen ja kunnossapidon laadunvalvontaan. Saat käyttöösi huipputiimimme osaamisen ja kaiken tuen, mitä tulet työssäsi tarvitsemaan. Liikennevirasto on edelläkävijä henkilöstönsä työhyvinvoinnin edistäjänä. Meillä on käytössä joustava etätyö ja työaika, tuemme liikunnan ja kulttuurin harrastamista eri tavoin, arvostamme siis vapaa-aikaasi. Saat käyttöösi myös työmatkasetelit ja tuetun lounaan.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

 • Vähintään soveltuvaa DI:n tutkintoa
 • Soveltuvaa työkokemusta vähintään 7 vuotta, joka sisältää vähintään muutaman vuoden sillansuunnittelua
 • Yhteistyökykyä.
 • Eduksi katsotaan osaaminen tai kokemus siltojen rakentamisesta, hitsaustekniikasta tai rikkomattomista aineentarkastusmenetelmistä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 4.6.2018 16:00

ID:   31-86-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • Etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • Työmatkaetu
 • Työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Minna Torkkeli
Yksikön päällikkö
0295 34 3632
minna.torkkeli@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Oulu Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

tai

Liikennevirasto, Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, PL 20
65100 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/3440/01.01.01/2018

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

 

Brospecialist (Helsingfors, Tammerfors, Villmanstrand)

Arbetsuppgifter

Är du en brobyggare? Vill du ha ett jobb som är betydelsefullt för samhället?
Vill du ha en framträdande roll och sätta din egen prägel på det finska brobyggandet?
Kom med och bygg det finska transportsystemet.

Till vårt team, söker vi en brospecialist för en ordinarie tjänst som överinspektör. Verksamhetsstället är i första hand Helsingfors, Tammerfors eller Villmanstrand, men våra övriga verksamhetsställen kan också komma i fråga.

Vi behöver dig, som är expert på planering av stålkonstruktioner och som har ändamålsenlig erfarenhet av brobyggnad.
I den här tjänsten ansvarar du för att utarbeta anvisningar för byggnad och reparation av broar och konstbyggnader, för att utveckla kontrollen och kvalitetsövervakningen av stålkonstruktioner samt för att godkänna material. Du deltar i såväl styrningen av planering, byggande och reparationer som i den nationella och internationella intressebevakningen av konstbyggnader av stål samt i kvalitetskontrollen av tillverkningen och underhållet av stålkomponenter i järnvägars överbyggnad.

Vårt toppteam delar med sig av sitt kunnande och ger dig allt det stöd som du behöver i ditt arbete. Trafikverket är en föregångare då det gäller att främja personalens arbetshälsa. Vi sätter värde på din fritid och erbjuder därför möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete och stöder din fritidsverksamhet med motion och kultur på olika sätt. Du får också arbetsresesedlar och subventionerad lunch.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

 • Lämplig examen, minst DI
 • För uppgiften lämplig, minst sju års, arbetserfarenhet, som innehåller minst några års erfarenhet av broplanering
 • Samarbetsförmåga.
 • Som merit räknas kunnande eller erfarenhet av brobyggnad, svetsningsteknik eller oförstörande provning.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde:   3.9.2018 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   4.6.2018 16:00
Referensnummer:   31-86-2018
Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • Möjlighet till distansarbete
 • Motions- och kulturförmån
 • Arbetsreseförmån
 • Subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson

Minna Torkkeli
Enhetschef
0295 34 3632

minna.torkkeli@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

eller

Liikennevirasto, Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, PL 20
65100 Vaasa

Övrigt

3 månaders prövotid
LIVI/3440/01.01.01/2018