(Poistunut julkaisusta)

Sidosryhmävastaava
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Haemme positiivisen luottotietorekisterin suunnitteluvaiheeseen määräaikaista sidosryhmävastaavaa. Perustamishankkeen tehtävänä on ensimmäisessä vaiheessa suunnitella luottotietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty kansallinen tietokanta, johon tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti, luottokohtaisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen vakioitujen standardien mukaisesti. Etsimme projektiin positiivisen luottotietorekisterin asiantuntijaa, jonka vastuulle kuuluvat seuraavat tehtävät:

- Vastaa sidosryhmätyön edistymisestä oman alueensa osalta.
- Vastaa sidosryhmätilaisuuksien järjestämisestä, sidosryhmätilaisuuksien sisällön tuottamisesta sekä muistioiden laadinnasta.
- Vastaa määrittelyjen läpikäynnistä sidosryhmän kanssa.
- Vastaa sidosryhmän kanssa läpikäytyjen määrittelyjen raportoinnista toteutusprojektille.
- Vastaa sidosryhmälle suunnattavan viestinnän ja ohjeistuksen suunnittelusta sekä toteutuksesta yhdessä viestinnän asiantuntijoiden kanssa.
- Vastaa sidosryhmän suorittaman testauksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä projektin testausvastaavan kanssa.
- Vastaa sidosryhmälle suunnattavan koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä koulutusvastaavan kanssa.
- Tuottaa projektissa tarvittavia esittelymateriaaleja.
- Muut erikseen sovittavat tehtävät.

Hakijalta odotamme

- Kokemusta viranomaissidosryhmätyöskentelystä
- Kokemusta it-toteutusprojektista (määrittely ja testaus)
- Kokemusta luottotietojärjestelmien kehittämisestä
- Erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Hyvää esiintymistaitoa
- Sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
- Oma-aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä
- Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- Hyvää paineensietokykyä ja kykyä toimia proaktiivisesti haastavassa projektissa
- Korkeaa suoritusmotivaatiota ja halua viedä tehtävät loppuun asti hyvällä laadulla