(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapuutarhuri
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.5.2019

Kirkkonummen seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAPUUTARHURIN VIRKA

Seurakuntapuutarhuri johtaa Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautaustoimea. Seurakuntapuutarhurin tehtäviin kuuluvat hautausmaan työntekijöiden ja kausityöntekijöiden esimiehenä toiminen, hautausmaiden ja seurakuntayhtymän muiden viheralueiden suunnittelusta ja hoitotöistä vastaaminen, töiden organisointi ja tarvittaessa töihin osallistuminen, hautojen ja uurnapaikkojen kaivaminen tai siinä avustaminen, hautaustoimen hankinnoista ja palvelujen ostosta vastaaminen ja hautaustoimen budjetin valmistelu ja seuranta. Seurakuntapuutarhuri osallistuu myös hautapaikka-asioiden suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun yhdessä hautapaikka-asioiden hoitajan kanssa.

Viran koulutusvaatimuksena on vähintään puutarha-alan oppilaitoksen ammatti-korkeakoulutasoinen tutkinto. Vaatimuksena on myös hyvä työnjohdollinen osaaminen ja kokemus hautatoimen tehtäväalueelta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kokonaisuuksien hallintaa, organisointi- ja yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tietotekniset taidot ja puutarha-alan koneiden ja laitteiden käyttötaito ja -kokemus ovat välttämättömiä. Kielitaitovaatimuksena on seurakuntayhtymän kielisäännön mukaan suomen kielen hyvä suullinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Myös englannin kielen taidon on oltava hyvä. Koska hautausmaat ja viheralueet sijaitsevat erillään toisistaan on ajokortti ja oman auto käyttö työssä välttämätöntä.

Virka täytetään 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran kelpoisuusehtona on puutarhurin ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava muu koulutus sekä työkokemus. Viran palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 601 mukainen, peruspalkka 2770,19 euroa. Tämän lisäksi virkaan valitulle voidaan maksaa kokemukseen perustuvaa palkanlisää enintään 15 % peruspalkasta. Seurakuntayhtymällä on käytössä suorituslisäjärjestelmä. Tehtävässä noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista yleistyöaikaa (kolmen viikon jakso 114,75 h. Virkaan valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valittu sitoutuu käymään terveystarkastuksessa työhön edellytettävän terveydentilan toteamiseksi neljän kuukauden kuluessa virkatehtävien aloittamisesta.

Työn ensisijainen toimipaikka on Kirkkonummen Rajakummun hautausmaa, mutta työ edellyttää jatkuvaa työskentelyä myös seurakuntayhtymän muissa toimipaikoissa. Virkaan valittavalla on oltava käytössään oma auto.

Rekrytoinnissa käytetään tarvittaessa henkilöarviointia.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti 7.7.2019 kello 16 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Anna Antikainen, puh. 040 759 7750, seurakuntapuutarhuri Sari Mantila, puh. 0500 875 989 tai talouspäällikkö Sirkkaliisa Cavonius, puh. 040 824 3675.