(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.12.2020

Säynätsalon alueseurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka, jonka tehtäviin sisältyy ensinnäkin kaikille papeille yhteinen seurakuntapapin perustyö, kuten jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ja yleinen seurakuntatyö. Erityisenä vastuualueena virassa on rippikoulu- ja nuorisotyö Säynätsalon alueseurakunnassa. Lisäksi virkaan kuuluu Neulaskodin vastuupapin tehtävät.

Lisäksi Säynätsalon alueneuvosto painottaa virantäytössä seuraavia asioita:

Hakijalta odotetaan

- kykyä vastata itsenäisesti Neulaskodin jumalanpalveluselämästä
- valmiuksia toimia aluekappalaisen sijaisena
- valmiuksia kantaa vastuuta rippikoulu- ja nuorisotyöstä Säynätsalon alueseurakunnassa
- valmiuksia vapaaehtoistyön kehittämiseen ja koordinointiin
- hyviä yhteistyötaitoja
- valmiuksia toimia alueneuvoston kokousten sihteerinä
- kirkon perustyön tuntemusta ja sitoutumista siihen
- kokemusta ja osaamista yhteisöllisyyden rakentamisesta


Virkaan valittavan tulee olla pappi. Rekrytoinnissa voidaan ottaa huomioon myös ne hakijat, joilla ei vielä ole pappisvihkimystä, mutta joilla on mahdollisuus saada pappisvihkimys.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viranhaltijan on oltava konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Aluekappalainen Osmo Väätäinen, puh. 0500 545611, osmo.vaatainen@evl.fi, ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen, puh. 044 750 9008, heli.ahonen@evl.fi

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 15.1.2021 klo 15.00 mennessä. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen viikolla 3.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän ev.lut. seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta ja yhteisistä palveluyksiköistä. Strategiamme on olla ”Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä.” Seurakunnassa on noin 95 000 jäsentä ja noin 280 työntekijää. Säynätsalon alueseurakunta muodostuu kahdesta eri alueesta; kauniiden saarien Säynätsalosta ja voimakkaasti kasvavasta Keljonkankaan alueesta. Säynätsalon alueseurakunnassa on noin 6000 jäsentä ja 12 työntekijää, alueella on yhteensä noin 8500 asukasta. Alueseurakunnassa on 2 papin virkaa. Haettavan viran virkapaikkana on Keljonkankaalla sijaitseva Säynätsalon alueseurakunnan toimitila Neulaskoti, Pihkatie 4. Seurakuntapastorin esimiehenä toimii aluekappalainen.