(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka (Huhtasuon alueseurakunnassa).

Haettavana olevan XXVI seurakuntapastorin viran tehtäviin sisältyy seurakuntapapin perustyön (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet jne.) ohella teologinen vastuu alueseurakunnan kasvatuksen (rippikoulu- ja nuorisotyö sekä varhaiskasvatus) työaloilla. Keskeinen Huhtasuon alueseurakunnan toimipaikka sijaitsee kauppakeskus Sepässä, mikä osaltaan sävyttää papin työtäkin.

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista. Viranhoitomääräyksen saamisen edellytyksenä seurakuntapastorin virkaan on pappisvihkimyksessä saatu pappisvirka. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös pappisvihkimystä hakevat. Seurakuntapastorin virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Kirkkojärjestyksen mukaisesti (KJ 6:4 a §) virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Odotamme monipuolisia valmiuksia viran tehtävänkuvan toteuttamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn.

Huhtasuon alueseurakunta on yksi Jyväskylän seurakunnan yhdeksästä alueseurakunnasta. Alueella asuu noin 15 500 asukasta ja seurakunnan jäseniä on noin 9500. Työntekijöitä Huhtasuon alueseurakunnassa on noin 15, joista pappeja 2019 alkaen neljä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000 ja vakituisia työntekijöitä noin 270.
Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

Jyväskylän seurakunta on savuton seurakunta.

Lisätiedot/ Yhteystiedot

Aluekappalainen Paulus Pikkarainen p. 0444309075 paulus.pikkarainen@evl.fi ja kirkkoherra Arto Viitala p. 0400540490, arto.viitala@evl.fi.

Hakemukset pyydämme jättämään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.11.2018 klo 15.30 mennessä.