(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka (Kuokkalan alueseurakunnassa).

Haettavana olevan XXVII seurakuntapastorin viran tehtäviin sisältyy seurakuntapapin perustyön (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet jne.) ohella teologinen vastuu alueseurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyön työaloilla.

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista. Viranhoitomääräyksen saamisen edellytyksenä seurakuntapastorin virkaan on pappisvihkimyksessä saatu pappisvirka. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös pappisvihkimystä hakevat. Seurakuntapastorin virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Kirkkojärjestyksen mukaisesti (KJ 6:4 a §) virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Odotamme monipuolisia valmiuksia viran tehtävänkuvan toteuttamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn.

Kuokkalan alueseurakunta on yksi Jyväskylän seurakunnan yhdeksästä alueseurakunnasta. Alueella asuu noin 18 000 asukasta ja seurakunnan jäseniä on noin 12 000 Työntekijöitä Kuokkalan alueseurakunnassa on 17, joista pappeja 2019 alkaen neljä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000 ja vakituisia työntekijöitä noin 270.
Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.
 

Lisätiedot/ Yhteystiedot

Aluekappalainen Riku Bucht riku.bucht@evl.fi p. 0405609920 ja kirkkoherra Arto Viitala p. 0400540490, arto.viitala@evl.fi.
Hakemukset pyydämme jättämään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.11.2018 klo 15.30 mennessä.