(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka
Haukiputaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2018

Haukiputaan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka 1.1.2019 alkaen.

Organisaation kuvaus:
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Haukiputaan seurakunta kuuluu Oulun seurakuntayhtymään. Seurakunta on vireä noin 16000 jäsenen kasvuseurakunta. Seurakunnan palveluksessa on 27 työntekijää. Haukiputaalla on hyvät palvelut ja kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite:
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Teologisena asiantuntijana toimiminen
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
- Seurakuntapastorin virkaan sisältyy seurakunnan diakoniatyön teologina toimiminen

Kelpoisuusvaatimukset:
Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2 , 5 ja 8). Prosessissa huomioidaan myös teologian maisterit.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Palkka:
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 4.10.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat.

HUOM! Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjanotteen.

Lisätiedot / Yhteystiedot
Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Jaakko Tuisku p. 044 788 1316 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.