(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.6.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka (Korpilahden alueseurakunnassa).

Haettavana olevan XXIII seurakuntapastorin viran tehtävissä painottuu seurakuntapapin perustyön (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, osallistuminen rippikoulutyöhön, hartaudet jne.) ohella teologinen vastuu alueseurakunnan kasvatuksen työaloilla (rippikoulu, nuorisotyö ja varhaiskasvatus).

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista. Viranhoitomääräyksen saamisen edellytyksenä seurakuntapastorin virkaan on pappisvihkimyksessä saatu pappisvirka. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös pappisvihkimystä hakevat teologit. Seurakuntapastorin virkaan valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Odotamme monipuolisia valmiuksia viran tehtävänkuvan toteuttamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn.

Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virassa aloittaminen voisi tapahtua aikaisintaan 1.10.2018.

Lisätiedot / Yhteystiedot:

Kirkkoherra Arto Viitala p. 0400540490,  arto.viitala@evl.fi

Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 13.7.2018 klo 15.30 mennessä.

Tehtävän/Viran palkkaus:

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen, ja järjestelmän mukainen peruspalkka 2.670,19 €/kk, vaativuuslisä 295,81 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa, joka on enintään 15% peruspalkasta.

Organisaation kuvaus:

Korpilahden alueseurakunta on yksi Jyväskylän seurakunnan yhdeksästä alueseurakunnasta. Maantieteellisesti laajalla alueella asuu noin 5 000 asukasta ja seurakunnan jäseniä on noin 4200. Työntekijöitä alueseurakunnassa on noin 10. Korpilahdella on lähes 200 vuotta vanha puukirkko, jossa on juuri tehty laaja peruskorjaus. Alueseurakunnalla on myös uusi seurakuntatalo. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000.
Seurakuntapastorin virkapaikka on Korpilahden seurakuntatalo ja esimiehenä toimii aluekappalainen.

 

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia; kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnassa voimassa oleva moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

 

http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat