(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.3.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka (Huhtasuon alueseurakunnassa).

Haettavana olevan XIII seurakuntapastorin viran tehtäviin sisältyy seurakuntapapin perustyön (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, osallistuminen rippikoulutyöhön, hartaudet jne.) ohella teologinen vastuu alueseurakunnan diakonian ja lähetyksen työaloilla. Keskeinen Huhtasuon alueseurakunnan toimipaikka sijaitsee kauppakeskus Sepässä, mikä osaltaan sävyttää papin työtäkin.

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista. Viranhoitomääräyksen saamisen edellytyksenä seurakuntapastorin virkaan on pappisvihkimyksessä saatu pappisvirka. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös pappisvihkimystä hakevat teologit. Seurakuntapastorin virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Odotamme monipuolisia valmiuksia viran tehtävänkuvan toteuttamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn.

Organisaation kuvaus: Huhtasuon alueseurakunta on yksi Jyväskylän seurakunnan yhdeksästä alueseurakunnasta. Alueella asuu noin 15 500 asukasta ja seurakunnan jäseniä on noin 9500. Työntekijöitä Huhtasuon alueseurakunnassa on noin 15, joista pappeja 2019 alkaen neljä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000 ja vakituisia työntekijöitä noin 270.

Virka on kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellisen työn virka, johon ei sovelleta työaikalakia, kuitenkin niin, että Jyväskylän seurakunnan moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tavoitteena on, että viranhaltija voisi aloittaa työnsä 1.8.2018.

Lisätiedot: Vt. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen p. 0505234149 paivi.karkkainen@evl.fi ja kirkkoherra Arto Viitala p. 0400540490, arto.viitala@evl.fi.

Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 20.4.2018 klo 15.30 mennessä.

http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat