(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin virka (Keskustan alueseurakunta ja sairaalasielunhoito)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2019

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana IX seurakuntapastorin virka, jonka työstä kohdistuu 50 % Keskustan alueseurakuntaan ja 50 % sairaalasielunhoitoon.
Keskustan alueseurakunnassa viran tehtäviin sisältyy seurakuntapapin perustyön (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, osallistuminen rippikoulutyöhön, hartaudet jne.) ohella teologinen vastuu alueseurakunnan lähetyksen ja kansainvälisen vastuun työaloilla.
Sairaalapastorin osuudessa tehtävät painottuvat Keskussairaalaan, jatkossa Sairaala Novaan: keskustelut, rukoushetket, saattohartaudet, hautaan siunaamiset ja päivystys vuorolistan mukaisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin.


Virkaan valittavan tulee olla pappi. Rekrytoinnissa voidaan ottaa huomioon myös ne hakijat, joilla ei vielä ole pappisvihkimystä, mutta joilla on mahdollisuus saada pappisvihkimys. Valinnassa painotetaan laaja-alaista soveltuvuutta sekä seurakuntatyöhön että sairaalasielunhoitotyöhön. Eduksi katsotaan sielunhoidon erityiskoulutus tai sairaalatyön tuntemus.


Koska virkaan kuuluu myös työskentelyä lasten ja nuorten kanssa (mm. rippikoulu), tulee valituksi tulleen esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriote. Lisäksi on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista.

Kirkkojärjestyksen mukainen (KJ 6:4 a §) kielitaitovaatimus koskee myös tätä virkaa. Jyväskylän seurakunnan seurakuntapastoreilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista. 

Lisätiedot / Yhteystiedot

Aluekappalainen Seppo Wuolio, puh. 050 5215415, seppo.wuolio(a)evl.fi, vs. aluekappalainen Heidi Watia puh. 050 5978278, heidi.watia(a)evl.fi ja johtava sairaalapastori Heikki Lepoaho puh. 040 7377963 heikki.lepoaho(a)evl.fi.

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.10.2019 klo 15.00 mennessä.
Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen 5.11.2019 henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.