(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin viransijaisuus
Espoon seurakuntayhtymä, Olarin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2019

Olarin seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 1.4.2019-31.3.2020.

Kasvatuksen tiimiin etsitään työhön tarttuvaa ja innovatiivista tiimipelaajaa laaja-alaiseen kasvatustyöhön nuorisopapin viransijaiseksi. Tiimimme toteuttaa kirkon kasvatuksen tehtävää seurakunnan alueella. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni alueen lapsi ja nuori kohdattaisiin seurakunnan taholta. Työtä teemme Chapple-tilassa kauppakeskus Isossa Omenassa ja muissa seurakunnan omissa tiloissa, mutta myös näiden tilojen ulkopuolella yhteistyöverkostoja rakentaen. Toimintaympäristön muuttuessa tahdomme uudistaa ja kehittää toimintatapojamme. Papin perustöiden ohella tehtävään sisältyy kohtaavaa nuorisotyötä, kouluyhteistyötä ja rippikoulutyötä. Nuorisopappi on osaltaan kehittämässä nuorisotyötä, ryhmänohjaajakoulutusta ja rippikoulutyötä sekä jumalanpalveluselämää. Työ edellyttää kykyä kohdata erilaisia ja eri taustoista tulevia nuoria. Eduksi lasketaan kielitaito, monikulttuurisen työn tuntemus, kyky toimia sosiaalisessa mediassa sekä musiikillinen osaaminen. Tehtävät ajoittuvat säännöllisesti myös iltaan sekä viikonloppuihin ja pitävät sisällään leirityötä.

Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Sijaisuuteen valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää työterveyshuollon todistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 (peruspalkka 3165 euroa/kk + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa, jolloin palkka on välillä 3165 - 3639 euroa/kk). Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen enintään kuuden kuukauden koeaika.

Sijaisuuteen voivat ilmoittautua seurakuntapastorit ja teologian maisterit. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan sähköisesti Kirkon HR - osoitteessa http://www.sakasti.evl.fi/tyopaikat
viimeistään 25.3.2019 kello 15 mennessä. Ilmoittautumiseen liitetään Liitetiedosto-kohdassa nimikirjaote tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole saatavilla. Viranhoitomääräyksen antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli.

Haastattelut toteutetaan viikolla 13 (27. ja 28.3.)

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja (040 513 0857) ja kasvatustiimin lähiesimies Antti Malinen (041 539 8778).