(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin viransijaisuus
Limingan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2018

Limingan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 1.6.–31.12.2018.

Sijaisuudessa on työtehtäviä painotetusti lasten ja nuorten parissa (mm. rippikoulutyö). Varsinaista työalavastuuta emme ko. pastorille osoita, vaan papiston työnjakokirjalla sovimme tehtävien ja vastuun jaosta.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Sijaisuus edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Sijaisuuteen määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Teologian maisterit otetaan prosessissa huomioon.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 22.3.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen, ei kuitenkaan muita liitteitä.

Lisätiedot: kirkkoherra Ilkka Tornberg, p. 044 7521 222 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.