(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin viransijaisuus 1.9.-31.12.2020
Espoon seurakuntayhtymä, Olarin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.7.2020

Olarin seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 1.9.-31.12.2020

Kasvatuksen tiimiin etsitään työhön tarttuvaa ja innovatiivista tiimipelaajaa laaja-alaiseen kasvatustyöhön nuorisopapin viransijaiseksi. Tiimimme toteuttaa kirkon kasvatuksen tehtävää seurakunnan alueella. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni alueen lapsi ja nuori kohdattaisiin seurakunnan taholta. Työtä teemme Chapple-tilassa kauppakeskus Isossa Omenassa ja muissa seurakunnan omissa tiloissa, mutta myös näiden tilojen ulkopuolella yhteistyöverkostoja rakentaen. Toimintaympäristön muuttuessa tahdomme uudistaa ja kehittää toimintatapojamme. Papin perustöiden ohella tehtävään sisältyy kohtaavaa nuorisotyötä, kouluyhteistyötä ja rippikoulutyötä. Nuorisopappi on osaltaan kehittämässä nuorisotyötä, ryhmänohjaajakoulutusta ja rippikoulutyötä sekä jumalanpalveluselämää. Työ edellyttää kykyä kohdata erilaisia ja eri taustoista tulevia nuoria. Eduksi lasketaan kielitaito, monikulttuurisen työn tuntemus, kyky toimia sosiaalisessa mediassa sekä musiikillinen osaaminen. Tehtävät ajoittuvat säännöllisesti myös iltaan sekä viikonloppuihin ja pitävät sisällään leirityötä.

Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Sijaisuuteen valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää rikosrekisteriote. Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 (3212-3552 €/kk).

Sijaisuuteen voivat ilmoittautua seurakuntapastorit. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan sähköisesti Kirkon HR - osoitteessa https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat viimeistään 31.7.2020 kello 15 mennessä. Ilmoittautumiseen liitetään Liitetiedosto-kohdassa nimikirjaote tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole saatavilla. Viranhoitomääräyksen antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli.

Haastattelut toteutetaan viikolla 32.

Tiedusteluihin vastaa 20.7.2020 alkaen kirkkoherran sijainen Kimmo Ansamaa (etunimi.sukunimi@evl.fi p. 040 571 4373).