(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastorin sijainen
Orimattilan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2019

Orimattilan seurakunta etsii seurakuntapastorin sijaista ajalle 15.10.2019 - 28.6.2020.

Seurakunnan kaikkien papin virkojen tavoitteena on seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tämän viran erityisalueita ovat varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja rippikoulutyön työalojen johtaminen ja niiden toiminnasta vastaaminen. Viranhaltija on kolmen henkilön lähiesimies. Tehtävään kuuluu paljon läsnäoloa nuorten maailmassa ja tässä ajassa. Seurakunta odottaa sijaisen rakastavan nuoria, kirkkoa ja Kristusta. Tehtävään etsitään ensisijaisesti pappia, jolla on jo työkokemusta seurakunnan nuorisotyöstä ja esimiestyöstä.

Työhaastattelut ovat Orimattilassa pe 31.5.2019. Tavoitteena seurakunnalla on se, että tuomiokapituli antaisi viranhoitomääräyksen istunnossaan 12.6.2019.

Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 4 kuukauden koeaika (KL 6:17 §). Virkaan määrättävältä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä (KJ 6:4 a § 1 mom.). Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Lisätietoja antavat:
Katja Kerkkänen, 050 554 6531, katja.kerkkanen@evl.fi
Annakaisa Rantala, 050 3399 129, annakaisa.rantala@evl.fi

Ilmoittautumiset KirkkoHR:n verkkolomakkeella 26.5.2019 klo 21:00 mennessä.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.