(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Lopen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2021

Lopen seurakunnassa Kanta-Hämeessä on täytettävänä seurakuntapastorin virka 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran tehtäviin kuuluu yleisten papin tehtävien lisäksi
- Osallistuminen seurakunnan diakoniatyöhön: haavoittuvassa asemassa olevien tavoittaminen, yhteisöllisyyden rakentaminen ja kirkon yhteiskuntavastuun toteuttaminen Lopella
- Aikuisten (mukaan lukien vanhusten) seurakunnallisen toiminnan, tapahtumien ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi
- Aikuisrippikoulujen ja nuorten rippikoulun pitäminen
- Omiin tehtäviin liittyvä viestintä
- Kirkkoherran sijaisena toimiminen

Arvostamme jumalanpalveluselämään sekä diakoniaan, aikuisten toimintaan, yhteisöllisyyden rakentamiseen ja kirkon yhteiskuntavastuun toteuttamiseen liittyvää osaamista. Lisäksi arvostamme valmiuksia kehittää työtä ja hyödyntää sosiaalista mediaa, sekä hallinnollista osaamista kirkkoherran sijaisena toimimista varten. Loppi on pinta-alaltaan laaja kunta, joten oman auton käyttö on välttämätöntä virkatehtävien hoitamisessa.

Jos tehtävään valittavaa henkilöä ei ole vihitty papiksi, hänen odotetaan osallistuvan ordinaatiovalmennukseen ja pappisvihkimykseen kevään 2021 aikana Tampereen hiippakunnassa, ja ottavan viran vastaan heti pappisvihkimyksen jälkeen.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 28.2.2021 klo 16:00 mennessä. Verkkolomakkeelle liitetään nimikirjanote (papit) tai CV/ansioluettelo (teologian maisterit).

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomas Hynynen, 040 411 0101 tai tuomas.hynynen@evl.fi (22.-28.2. yhteydenotot vain sähköpostitse) sekä tuomiokapitulin notaari.

Seurakunta on varautunut suorittamaan haastattelut torstaina 4.3. tai perjantaina 5.3. Lopella, mutta koronatilanteen jatkuessa Teamsin kautta.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.