(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Lahden seurakuntayhtymä, Kasvatuksen ja perheasioiden yksikkö

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Lahden seurakuntayhtymä hakee 1.12.2020 alkaen

SEURAKUNTAPASTORIA kasvatuksen ja perheasioiden yksikköön yhteisö- ja tapahtumapapin tehtävään.

Tehtävän tarkoituksena on etsiä Lahden seurakuntayhtymälle uusia hankkeita, projekteja ja yhteis-työkumppaneita sekä tukea seurakunnissa käynnistyneitä hankkeita. Tavoitteena on vahvistaa yhtei-söjen rakentamista, kristillisen kasvatuksen, kirkkoon kuulumisen ja kristillisen kulttuurin näkymistä julkisessa tilassa Lahden kaupungissa.

Tehtävän pääasiallisena sisältönä on:
Kasvatustyön ja Lahden seurakuntien uusien innovaatioiden ja yhteistyöpintojen etsiminen.
Kasvatustyön yhteistyöprojektien ja yhdessä sovittujen seurakuntayhtymän hankkeiden vetäminen
ja koordinointi (mm. Lahden torikylät).
Yhteistyöprojektien ja hankkeiden rahoitusmallien kartoitus.
Yhteisöllisten toimintatapojen, osallisuuden ja yhteisön rakentamisen tukeminen Lahden
seurakunnissa.
Osallistuminen paikallisseurakuntien rippikoulutyöhön ja yleiseen seurakuntatyöhön (toimitukset, jumalanpalvelukset) tarvittaessa.
Muut esimiehen kanssa yhteisesti sovitut tehtävät ja projektit.

Arvostamme ennakkoluulotonta asennetta, oma-aloitteisuutta, vahvoja vuorovaikutustaitoja ja inno-vatiivisuutta. Tehtävä edellyttää projektin johtamisen taitoja, kykyä rakentaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja ymmärrystä yhteisön rakentamisesta seurakunnassa. Viestinnän taidot niin verkkoviestinnässä kuin perinteisissä esiintymis- ja puhetaidoissa kuuluvat viran osaamiskenttään. Tehtävän hoitamisen kannalta hyvä kielitaito, kyky kulttuurien väliseen kommunikaatioon ja nykyajan monimuotoisen elämän ymmärtäminen katsotaan eduksi.

Virka tulee ottaa vastaan 1.12.2020 (tai sopimuksen mukaan). Viran kelpoisuusehtona on teologinen loppututkinto ja pappisvihkimys. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakemus tulee toimittaa 16.10.2020 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta www.lahdenseurakunnat.fi/Info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat löytyvä hakulomake.

Tiedusteluihin vastaa kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Seppo Vesala 044 7191255,
seppo.vesala@evl.fi tai kasvatustyön teologi Reetta Kalteenmäki 044 7191472,
reetta.kalteenmaki@evl.fi