(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Lohjan seurakunnassa on haettavana

V SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Seurakuntapastorin viran tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen sekä kirkollisten toimitusten hoitaminen, rippikoulu ja sielunhoito. Tehtäväkuva painottuu nuorisotyöhön ja oppilaitosyhteistyöhön.

Arvostamme kokemusta kirkon kasvatustyöstä, verkostoitumisesta ja digitaalisesta nuorisotyöstä sekä sosiaalisen median taitoja. Etsimme tehtävään sitoutuvaa ja yhteistyökykyistä työntekijää. Ensisijaisesti toivomme virkaan valittavan olevan jo vihitty pappi. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti (peruspalkka 3088,98 €/kk).
Lisäksi maksetaan mahdollista henkilökohtaista palkanosaa Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarjoamme laadukkaat työterveyspalvelut, hyvät työvälineet ja koulutusmahdollisuudet.

Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antamalla viranhoitomääräyksen seurakunnan lausunnon perusteella. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta 27.5.2020 klo 15 mennessä. Hakemukseen liitetään nimikirjaote tai ansioluettelo. Haastattelut järjestetään maanantaina 1.6.2020 klo 14 alkaen Lohjan seurakuntakeskuksessa. Lisäksi nuorten hallitukselle (NuHa) on varattu mahdollisuus haastatella hakijoita. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkemmat ajankohdat.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Juhani Korte, p. 040 7535202, juhani.korte@evl.fi ja johtava kappalainen Raimo Kuismanen, p. 044 3284357, raimo.kuismanen@evl.fi.