(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Pihtiputaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2020

Pihtiputaan seurakunnassa on tulossa avoimeksi seurakuntapastorin virka. Aikataulusyistä virka julistetaan haettavaksi jo nyt. Viran avautuminen tarkentuu myöhemmin hakuprosessin aikana.

Viranhaltija työskentelee kasvatuksen pienessä tiimissä vastuualueenaan lapsi- varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö. Viran tehtävinä ovat laaja-alaiset seurakuntapapin perustehtävät ja kirkkoherran sijaisena toimiminen. Seurakunnassamme voi pitää kaksi etätyöpäivää kuukaudessa. Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Virassa on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Seurakuntapastorin viranhaltijalta edellytämme hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, innostusta ja organisointikykyä sekä laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Edellytämme oman auton käyttöä.

Hakuaika virkaan päättyy 3.4. klo 15. Hakemukset ja niihin liittyvät CV:t lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta (https://rekry.evl.fi/rekry2/). Papiksi vihittyjen tulee liittää mukaan nimikirjaote.

Haastattelut suoritetaan seurakunnassa 9.4. Niille pappisvihkimystä hakeville teologeille, jotka saavat kutsun haastatteluun seurakuntaan ja joita ei vielä ole haastateltu tuomiokapitulissa, on kapitulin haastattelu 7.4. todennäköisesti Teamsin välityksellä.

Viran tiedustelut: kirkkoherra Arja Huuskonen puh. 040 5244541.