(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Viitasaaren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

Viitasaaren seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka. Se täytetään 1.4.2020 alkaen.

Viitasaari on noin 6200 asukkaan maaseutukaupunki Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Viitasaarella on paikkakunnan kokoon nähden hyvät peruspalvelut.

Viitasaaren seurakuntaan kuuluu noin 5000 jäsentä. Työntekijöitä seurakunnassa on 15, joista kaksi pappeja. Seurakunnan toimitilat ja työilmapiiri ovat kunnossa.

Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu jumalanpalvelusten, toimitusten ja muun papin perustyön ohella myös kasvatustyö yhdessä toisten työntekijöiden kanssa. Viran hakijoilta edellytetään pappisvihkimystä. Seurakunta on nimennyt kyseisen viran erityisiksi osaamisalueiksi seuraavat:
- innostus ja innovatiivisuus jumalanpalveluselämän kehittämisessä
- valmiudet toimia kasvatuksen työalojen pappina
- yhteistyökykyisyys työyhteisössä ja seurakuntalaisten kanssa
- valmius laaja-alaiseen työnkuvaan.

Seurakuntapastorin palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan. Virkaan voidaan määrätä 4 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Tarkempia tietoja Viitasaaren kaupungista ja seurakunnasta löytyy netistä: www.viitasaari.fi sekä www.viitasaarenseurakunta.fi Lisätietoja avoinna olevasta virasta antaa kirkkoherra Antti Hiltunen (050-5884902 / antti.hiltunen@evl.fi).

Hakemukset seurakuntapastorin virkaan tulee toimittaa 21.1.2020 klo 15 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin sähköisesti. KirkkoHR-järjestelmän kautta (https://rekry.evl.fi/rekry2/). Hakijoiden tulee liittää mukaan nimikirjaote.

Haastattelut seurakunnassa ovat todennäköisesti 14.2.2020.