(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka. Viran hakuaikaa on jatkettu.

Seurakuntapastori työskentelee osana työyhteisöä seurakunnan toisena pappina kirkkoherran lisäksi. Työ on yleistä seurakuntatyötä eri-ikäisten kanssa. Työnkuvassa on tilaa uuden kehittämiselle erityisesti työikäisten ja perheiden keskuudessa.

Virkaan valittavalta edellytetään pappisvihkimystä ja hyvää ammatillista osaamista papin tehtävissä, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja ja innostusta toimia työikäisten, perheiden ja nuorten parissa. Valmius työskentelemiseen kaksikielisessä ympäristössä katsotaan eduksi.

Seurakuntapastorilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6. pykälän 2. momentin tarkoittama rikosrekisteriote. Virka täytetään 10.10. alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemukset lähetetään 6.11.2019 klo 15 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin KirkkoHR-palvelun kautta. Aiemman hakuajan puitteissa saapuneet hakemukset otetaan automaattisesti huomioon myös jatketulla hakuajalla.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Lotta Endtbacka puh. 040 310 0431.