(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Jämsän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Jämsän seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka, joka täytetään 1.11.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Avoinna oleva seurakuntapastorin viran tehtävänkuvaan kuuluu seurakuntapapin perustyön lisäksi kasvatuksen toimialateologin tehtävät. Tarkempi tehtäväkuva määritellään virkaan valittavan vahvuuksien mukaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa, joka on enintään 15 % peruspalkasta.

Viran kelpoisuusehtona on papin viran kelpoisuus. Kelpoisuusehtojen täyttymisen ohella tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta hyödyntää sosiaalista mediaa työssään. Nykyisen lapsi- ja nuorisotyön seurakunnallinen ja yhteiskunnallinen tunteminen katsotaan eduksi. Itsenäinen ja kehittävä työote on tehtävässä oleellisen tärkeää.

Koska virkaan kuuluu työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, tulee valituksi tulleen esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta ennen valinnan vahvistamista. Lisäksi virkaan määrättävältä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Lisätietoja virasta antavat:
- kirkkoherra Harri Niemelä, 040 8050071, harri.niemela@evl.fi
- Sanan toimialajohtaja Matti-Pekka Piirainen, 040 8050075, matti.pekka.piirainen@evl.fi

Ilmoittautumiset sähköisellä verkkolomakkeella 30.9.2019 klo 12:00 mennessä.

Seurakunta on varannut haastattelupäiväksi 4.10.2019.

Papiksi vihityt liittävät mukaan otteen nimikirjasta ja teologian maisterit CV:n. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.