(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Urjalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Urjalan seurakunnassa on täytettävänä seurakuntapastorin virka 1.1.2020 lukien. Seurakuntapastorin tehtävä sisältää normaalin seurakuntatyön, jumalanpalvelusten ja toimitusten lisäksi päävastuun nuoriso- ja rippikoulutyöstä. Seurakunnassa ei ole nuorisotyönohjaajaa vaan tehtävät on sisällytetty papin virkaan ja tästä johtuen palkkauksen vaativuusryhmä on 602.

Virkaan määrättävältä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Lisätietoja antaa khra Timo Kumpunen, 040 8048821, timo.kumpunen@evl.fi.

Ilmoittautumiset sähköisellä verkkolomakkeella 6.9.2019 klo 15:00 mennessä.

Verkkolomakkeella kirkon nimikirjaote liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.