(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Kirkkonummen seurakuntayhtymä, Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2019

Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa on tarjolla seurakuntapastorin virka huhtikuusta 2019 lähtien. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli täyttää viran.

Etsimme nuoriso- ja rippikoulupastoriksi motivoitunutta ja yhteistyökykyistä pappia tai teologian maisteria, jolla on vahva palo ja kehittämisen ote nuorten kanssa toimimiseen sekä seurakuntapapin perustehtäviin. Tehtävässä korostuvat myös hyvät vuorovaikutus-, tiimityö- ja työyhteisötaidot, vahva organisointikyky sekä viestintätaidot.

Nuoriso- ja rippikoulupastorimme vastaa rippikoulutoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Hän osallistuu osana kasvatuksen nuorisotyön tiimiä myös nuorten toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Papin perustehtäviin kuuluu toiminta kaikenikäisten seurakuntalaisten kanssa kirkollisissa toimituksissa, messuelämässä sekä muussa seurakuntatyössä.

Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä rikosrekisteriote. Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja sen seurakuntapastorin tehtäväkohtainen peruspalkka on 2670,19 euroa. Lopullinen palkkaus määräytyy peruspalkan lisäksi myös virkaan valittavan mahdollisesta vuosisidonnaisesta palkanosasta. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävään ilmoittaudutaan 25.1.2018 klo 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumiseen liitetään Liitetiedosto-kohdassa nimikirjaote tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole saatavilla.

Haastattelut ja työnäytteet toteutetaan viikoilla 6 ja 7 ilta-aikaan. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta.

Tiedusteluihin vastaa papiston esimies Anna-Maija Kuutti-Manninen, 050-356 9041 (erityisesti 10.1. klo 15-17, 16.1. klo 15-18 ja 21.1. klo 9-12) ja notaari Pilvi Keravuori 050-462 8616.