(Poistunut julkaisusta)

SEURAKUNTAPASTORI
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2018

Lohjan seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Viran tehtävät painottuvat aikuistyöhön ja siihen liittyvään vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi seurakuntapastori osallistuu muiden seurakunnan pappien tavoin jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, rippikoulutyön ja yleisen seurakuntatyön tehtäviin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyötaitoja sekä halua työskennellä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Virkaan valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taito. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti (peruspalkka 3058,40 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta

Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 19.10.2018 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään maanantaina 29.10.2018 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta.

Lisätietoja antavat johtava kappalainen Raimo Kuismanen, p.044 328 4357, raimo.kuismanen@evl.fi ja kirkkoherra Juhani Korte, p. 040 753 5202, juhani.korte@evl.fi.