(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Lopen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2018

Lopen seurakunta etsii henkilöä seurakuntapastorin virkaan 1.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu yleisten papin tehtävien lisäksi varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön sekä lähetystyön työalavastuu. Tulevaisuudessa viran tehtäviin saattaa kuulua myös muiden työalojen työalavastuuta sekä kirkkoherran sijaisena toimimista.

Seurakunta arvostaa erityisesti jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin sekä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön ja lähetystyöhön liittyvää osaamista sekä valmiuksia kehittää työtä ja sopeutua työnkuvan ja toimintaympäristön muutoksiin.

Koska Loppi on pinta-alaltaan laaja kunta, oman auton käyttö on välttämätöntä papin työssä.

Virkaan määrättävältä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 4 kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomas Hynynen, puh. 040 411 0101 tai tuomas.hynynen@evl.fi ajalla 14.-29.8. sekä tuomiokapitulin notaari.

Ilmoittautumiset KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 29.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Ilmoittautuneita pyydetään varautumaan haastatteluun Lopella torstaina 6.9. tai perjantaina 7.9. päiväsaikaan.

Verkkolomakkeella kirkon nimikirjaote liitetään Liitetiedosto -kohtaan (koskee jo papiksi vihittyjä). Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.